haribol, bem vindos , por favor adicionar

Pesquisar este blog

Translate

domingo, 14 de abril de 2013

BVML Bhajan & Kirtan Library


BVML Bhajan & Kirtan Library

See Also:
Divine Goddess
Agnideva Bhajans & Kirtans
Vishnujana Swami Bhajans & Kirtans
Kirtans from Shri Gopinath Gaudiya Math
Kirtans and Bhajans from Sree Chaitanya Gaudiya Math
Srila Prabhupada Bhajans and Kirtans


  --------Artist---Bhajan---------  | Bitrate   |  Length  |  SizeBV Muni Maharaja - je anilo prema dhana  |   128 kbps   |   7:20  |   6.72 MB
BV Muni Maharaja - guru carana kamala bhaja man  |   128 kbps   |   6:41  |   6.13 MB
BV Muni Maharaja - sakhe kalaya gauram udaram  |   128 kbps   |   6:53  |   6.31 MB
BV Muni Maharaja - yan kali rupa sarira na dharat  |   128 kbps   |   6:52  |   6.29 MB
BV Muni Maharaja - bhaja govinda  |   128 kbps   |   5:11  |   4.76 MB
BV Muni Maharaja - krpayati yadi radha  |   128 kbps   |   5:02  |   4.62 MB
BV Muni Maharaja - srita kamala  |   128 kbps   |   8:16  |   7.58 MB
BV Muni Maharaja - bhaja bhaja hari  |   128 kbps   |   6:40  |   6.12 MB
BV Muni Maharaja - gopinath mama nivedana suno  |   128 kbps   |   5:56  |   5.44 MB
BV Muni Maharaja - radhe jaya jaya madhava dayite  |   128 kbps   |   5:14  |   4.79 MB
BV Muni Maharaja - gurudev kabe mora sei dina hab  |   256 kbps   |   10:11  |   18.67 MB
BV Muni Maharaja - hari hari kabe mora hoibe sudi  |   256 kbps   |   6:42   |  12.27 MB
BV Muni Maharaja - kabe sri caitanya more  |   256 kbps   |   10:54  |   19.98 MB
BV Muni Maharaja - radha kunda tata  |   256 kbps   |   8:44  |   16.00 MB
BV Muni Maharaja - narada muni bhajay vina  |   256 kbps   |   5:27   |  9.98 MB
BV Muni Maharaja - janama saphala tar  |   256 kbps   |   14:36  |   26.74 MB
BV Muni Maharaja - vrajendra-nandana  |   256 kbps   |   6:02  |   11.07 MB
BV Muni Maharaja - kabe ha'be bolo  |   256 kbps   |   10:05  |   18.47 MB
BV Muni Maharaja - candana-carcita  |   224 kbps   |   13:00  |   20.85 MB
BV Muni Maharaja - nibhrta nikunja grham  |   224 kbps   |   12:12  |   19.55 MB
BV Muni Maharaja - mam iyam calita  |   128 kbps   |   5:21  |   4.91 MB
BV Muni Maharaja - dhira-samire  |   128 kbps   |   10:40  |   9.77 MB
BV Muni Maharaja - yahi madhava  |   128 kbps   |   10:02  |   9.19 MB
BV Muni Maharaja - yahi madhava  |   224 kbps   |   13:00  |   20.84 MB
BV Muni Maharaja - priye carusile  |   128 kbps   |   6:38  |   6.09 MB
BV Narayana Maharaja - om agyana timirandhasya  |   192 kbps   |   3:23  |   4.66 MB
BV Narayana Maharaja - gauranga, sri rupa manjari, ha  |   192 kbps   |   16:12   |  22.25 MB
BV Narayana Maharaja - hari hari kabe mora hoibe sudi  |   128 kbps   |   3:40   |  3.37 MB
BV Narayana Maharaja - vibhavari sesa, hari haraye  |   192 kbps   |   23:09  |   31.79 MB
BV Narayana Maharaja - namamisvaram  |   192 kbps   |   11:37  |   15.97 MB
BV Narayana Maharaja - govinda jaya jaya, nitai-gaura  |   192 kbps   |   6:55  |   9.51 MB
BV Narayana Maharaja - hare krsna  |   192 kbps   |   6:28   |  8.89 MB
BV Narayana Maharaja - je anilo prema dhana (Nov'77)  |   192 kbps   |   1:38   |  2.26 MB
BV Narayana Maharaja - jaya prabhupada (Nov'77)  |   192 kbps   |   0:25   |  0.59 MB
BV Narayana Maharaja - govinda jaya jaya  |   192 kbps   |   4:21  |   5.98 MB
BV Narayana Maharaja - munindra vrnda vandite  |   192 kbps   |   6:11  |   8.50 MB
BV Narayana Maharaja - radhe jaya jaya madhava dayite  |   192 kbps   |   2:19  |   3.19 MB
BV Narayana Maharaja - hare krsna  |   192 kbps   |   2:55   |  4.01 MB
BV Narayana Maharaja - govinda jaya jaya  |   192 kbps   |   5:06  |   7.02 MB
BV Narayana Maharaja - yasomati-nandana  |   192 kbps   |   2:01  |   2.78 MB
BV Narayana Maharaja - je anilo prema dhana  |   128 kbps   |   5:22   |  4.93 MB
BV Narayana Maharaja - gauranga bolite habe  |   128 kbps   |   4:07  |   3.77 MB
BV Narayana Maharaja - hari haraye namah krsna  |   128 kbps   |   2:32   |  2.33 MB
BV Narayana Maharaja - sri rupa manjari pada  |   128 kbps   |   5:56  |   5.44 MB
BV Narayana Maharaja - hari hari kabe mora hoibe sudi  |   128 kbps   |   4:43  |   4.32 MB
BV Narayana Maharaja - govinda jaya jaya  |   128 kbps   |   3:07   |  2.86 MB
BV Narayana Maharaja - je anilo prema dhana  |   128 kbps   |   6:52  |   6.30 MB
BV Narayana Maharaja - gauranga bolite habe  |   192 kbps   |   6:00  |   8.25 MB
BV Narayana Maharaja - radhe radhe govinda  |   128 kbps   |   3:09  |   2.90 MB
BV Narayana Maharaja - hare krsna  |   128 kbps   |   3:39  |   3.35 MB
BV Narayana Maharaja - radharani ki jay maharani ki jai  |   160 kbps   |   3:42  |   4.24 MB
BV Narayana Maharaja - hari haraye namah krsna  |   192 kbps   |   7:18  |   10.04 MB
BV Narayana Maharaja - sri rupa manjari pada  |   192 kbps   |   7:38  |   10.50 MB
BV Narayana Maharaja - radha krsna prana mora  |   192 kbps   |   4:11  |   5.75 MB
BV Narayana Maharaja - vibhavari sesa  |   192 kbps   |   12:37  |   17.33 MB
BV Narayana Maharaja - yasomati-nandana  |   192 kbps   |   2:01   |  2.78 MB
BV Narayana Maharaja - hari hari kabe mora hoibe sudi  |   256 kbps   |   4:05  |   7.50 MB
BV Narayana Maharaja - hare krsna  |   256 kbps   |   4:18  |   7.88 MB
BV Narayana Maharaja - nrisimha jaya jaya  |   112 kbps   |   3:06  |   2.49 MB
BV Sadhu Maharaja - ohe vaisnava thakura  |   128 kbps   |   6:37  |   6.07 MB
BV Sadhu Maharaja - devadi deva gauracandra  |   128 kbps   |   6:58  |   6.39 MB
BV Sadhu Maharaja - bhajahu re mana  |   128 kbps   |   7:20  |   6.72 MB
Candrakanta & Sucandra - samsara davanala  |   128 kbps   |   4:38  |   4.25 MB
Candrakanta & Sucandra - sujanarbuda radhita pada yugam  |   128 kbps   |   3:34  |   3.27 MB
Candrakanta & Sucandra - mangala sri guru gaura, vibhav  |   128 kbps   |   11:02  |   10.11 MB
Candrakanta & Sucandra - jaya radhe jaya krsna  |   128 kbps   |   3:09  |   2.90 MB
Candrakanta & Sucandra - krsna hoite caturmukha  |   128 kbps   |   3:23  |   3.11 MB
Candrakanta & Sucandra - jaya jaya harinam  |   128 kbps   |   7:00  |   6.41 MB
Candrakanta & Sucandra - radha bhajane yadi  |   128 kbps   |   6:34  |   6.02 MB
Candrakanta & Sucandra - jaya dhvani  |   128 kbps   |   2:32   |  2.32 MB
Candrakanta & Sucandra - bhaja bhakata vatsala  |   128 kbps   |   4:40  |   4.28 MB
Candrakanta & Sucandra - yasomati-nandana  |   128 kbps   |   6:51  |   6.27 MB
Candrakanta & Sucandra --jaya jaya goracander jaya jaya radha krsna  |   128 kbps   |   5:46  |   5.28 MB
Candrakanta & Sucandra - tulasi krsna preyasi  |   128 kbps   |   12:28  |   11.42 MB
Sudevi - gurudev krpa bindu diya  |   160 kbps   |   6:38   |  7.59 MB
Vishakha - ohe vaisnava thakura  |   160 kbps   |   5:21  |   6.13 MB
Kishori-mohan - gauranga bolite habe  |   160 kbps   |   9:23  |   10.74 MB
Sudevi - jaya sacinandana jaya gaurahar  |   160 kbps   |   9:09  |   10.48 MB
Kishori-mohan das - devadi deva gauracandra  |   160 kbps   |   7:44   |  8.85 MB
Sudevi - suddha bhakata  |   160 kbps   |   9:57  |   11.40 MB
Kishori-mohan - bhajahu re mana  |   160 kbps   |   6:54  |   7.90 MB
Kishori-mohan - adharam madhuram  |   160 kbps   |   11:52   |  13.60 MB
Kishori-mohan - vraja jana mana sukhakari  |   160 kbps   |   12:11  |   13.95 MB
Kishori-mohan - gurudev krpa kar ke  |   128 kbps   |   8:21  |   7.65 MB
Vishakha - kabe sri caitanya more  |   128 kbps   |   6:11  |   5.68 MB
Kishori-mohan - yan kali rupa sarira na dharat  |   128 kbps   |   8:34  |   7.85 MB
Sudevi - ujjvala varana  |   128 kbps   |   15:35  |   14.28 MB
Kishori-mohan - radhe jaya jaya madhava dayite  |   128 kbps   |   8:02  |   7.36 MB
Sudevi - radha krsna bol bol  |   128 kbps   |   6:03  |   5.54 MB
Kishori-mohan - nadiya godrume  |   160 kbps   |   22:44   |  26.02 MB
Janaki - ujjvala varana  |   112 kbps   |   11:58  |   9.60 MB
Janaki - sakhe kalaya gauram udaram  |   112 kbps   |   5:38  |   4.51 MB
Janaki - radhe jaya jaya madhava dayite  |   112 kbps   |   5:34   |  4.47 MB
Janaki - sucaru vaktra mandalam  |   112 kbps   |   6:11   |  4.96 MB
Janaki - munindra vrnda vandite  |   112 kbps   |   11:05   |  8.88 MB
Janaki - hare krsna  |   112 kbps   |   5:52  |   4.70 MB
Janaki - mangalacarana  |   160 kbps   |   3:20   |  3.83 MB
Janaki - julam kara dare ri  |   160 kbps   |   4:32  |   5.20 MB
Janaki - kaun si ne mar diyo ri tona  |   160 kbps   |   6:34  |   7.53 MB
Janaki - mohan hamare madhuvan mein  |   160 kbps   |   5:09   |  5.90 MB
Janaki - radharaman meri kuti mein   |   160 kbps   |   5:49  |   6.67 MB
Janaki - radhe jhulana padharo  |   160 kbps   |   6:21  |   7.27 MB
Janaki - sri govardhana maharaja  |   160 kbps   |   6:17  |   7.20 MB
Janaki - hare krsna  |   160 kbps   |   6:03  |   6.93 MB
Gaurasundar - gurudev kabe tava karuna  |   128 kbps   |   7:23  |   6.76 MB
Rupa-kishor - yadi gauranga nahito  |   128 kbps   |   5:57  |   5.45 MB
Rupa-kishor - ke jabi ke jabi  |   128 kbps   |   7:56  |   7.26 MB
Rupa-kishor - nagara bhramiya amar  |   128 kbps   |   6:11  |   5.67 MB
Rupa-kishor - kali kukkura  |   128 kbps   |   11:20  |   10.38 MB
Gaurasundar - madhava he  |   128 kbps   |   9:42   |  8.89 MB
Gaurasundar - palya dasi kori  |   128 kbps   |   7:37   |  6.97 MB
Gaurasundar - vrsabhanu suta  |   128 kbps   |   5:03  |   4.63 MB
Karnamrita dasi - mangalacarana  |   128 kbps   |   0:30  |   0.46 MB
Karnamrita dasi - munaichor munayor deva  |   128 kbps   |   6:32  |   5.99 MB
Karnamrita dasi - jai giridhari  |   128 kbps   |   5:54  |   5.41 MB
Karnamrita dasi - mahanti kama  |   128 kbps   |   7:53  |   7.22 MB
Karnamrita dasi - radhe syama yugala nama  |   128 kbps   |   4:11  |   3.84 MB
Karnamrita dasi - he natha narayana vasudeva  |   128 kbps   |   7:55  |   7.25 MB
Karnamrita dasi - krsnaya vasudevaya devakinanda  |   128 kbps   |   8:20  |   7.64 MB
Karnamrita dasi - tava kathamrtam tapta jivanam  |   128 kbps   |   9:32   |  8.74 MB
Karnamrita dasi - aho mame vividhatin  |   128 kbps   |   3:20   |  3.05 MB
Giridhari Gaudiya Math - Intro  |   128 kbps   |   1:12  |   1.10 MB
Unknown - sri-krsna-caitanya  |   128 kbps   |   2:09  |   1.97 MB
Unknown - jaya-nityanandadvayta-gauranga  |   128 kbps   |   10:48  |   9.89 MB
Tamal-Krishna das - palyadasi-kori  |   128 kbps   |   14:35  |   13.36 MB
All together - vrisabhanu-suta...  |   128 kbps   |   16:25  |   15.04 MB
Tamal-Krishna das - kabe-krsna-dhana-pabo  |   128 kbps   |   19:31  |   17.87 MB
Bhaktivedanta Muni Maharaja - gauranga-tumi-more  |   128 kbps   |   12:40   |  11.61 MB
Tamal-Krishna das - ananda-khanda-nitaicandra  |   128 kbps   |   21:17  |   19.49 MB
Tamal-Krishna das - kothay-go-premamoyi  |   128 kbps   |   31:03  |   28.44 MB
Bhaktivedanta Muni Maharaja - namamisvaram  |   160 kbps   |   10:12  |   11.68 MB
Premananda das - Jayadhvani  |   128 kbps   |   8:45   |  8.01 MB
Sudarshan - baso mere  |   96 kbps   |   3:15  |   2.24 MB
Krishnadas - vrajendra nandana  |   96 kbps   |   6:38   |  4.56 MB
BV Tirtha Maharaja - ramani siromani  |   96 kbps   |   5:33  |   3.81 MB
Sudevi - dekhite dekhite  |   96 kbps   |   1:12  |   0.83 MB
Sudarshan - krsna deva bhavantam vande  |   96 kbps   |   4:24  |   3.03 MB
Krishnadas - radhe jaya jaya madhava dayite  |   96 kbps   |   7:35  |   5.21 MB
Didi - radhika carana renu  |   96 kbps   |   8:25   |  5.79 MB
Unknown Artist - jaya radha madhava  |   96 kbps   |   2:55  |   2.01 MB
Damodar - kahu ne mero syam dekho  |   128 kbps   |   3:16  |   3.00 MB
Damodar - ali vrndavan ko jaungi  |   128 kbps   |   5:38  |   5.17 MB
Damodar - ja gujri nelayi  |   128 kbps   |   4:30   |  4.13 MB
Damodar - mukut more  |   96 kbps   |   1:26  |   0.98 MB
Damodar - murli te bol hari  |   128 kbps   |   3:26  |   3.15 MB
Damodar - ali mene  |   128 kbps   |   6:36  |   6.05 MB
Unknown Artist - samsara davanala  |   64 kbps   |   9:25  |   4.31 MB
Unknown Artist - guru carana kamala bhaja man  |   64 kbps   |   7:10   |  3.29 MB
Unknown Artist - suddha bhakata  |   128 kbps   |   8:38   |  7.91 MB
Unknown Artist - parama karuna  |   64 kbps   |   3:19  |   1.52 MB
Unknown Artist - gaurangera duti pada  |   64 kbps   |   5:02  |   2.31 MB
Unknown Artist - ujjvala varana  |   64 kbps   |   7:29  |   3.43 MB
Unknown Artist - kabe gaura vane  |   48 kbps   |   9:15  |   3.18 MB
Unknown Artist - jaya nanda nandana  |   48 kbps   |   12:24  |   4.26 MB
Hare-Krishna - kaha mora gaura kisora  |   48 kbps   |   11:16  |   3.87 MB
Hare-Krishna - kabe ha'be heno dasa mor  |   48 kbps   |   12:57  |   4.45 MB
Hare-Krishna - cintamani moy  |   128 kbps   |   7:53  |   7.23 MB
Hare-Krishna - varane torita  |   48 kbps   |   9:31  |   3.27 MB
Unknown Artist - kabe ha'be bolo  |   64 kbps   |   8:44  |   4.00 MB
Unknown Artist - radha ramana giridhari  |   64 kbps   |   8:15  |   3.78 MB
Unknown Artist - jaya radhe jaya krsna  |   64 kbps   |   11:01  |   5.05 MB
Unknown Artist - baso mere  |   64 kbps   |   4:16  |   1.95 MB
Kishori-mohan - Kirtan 1  |   224 kbps   |   11:54  |   19.08 MB
Kishori-mohan - Kirtan 2  |   224 kbps   |   6:05   |  9.76 MB
Kishori-mohan - Kirtan 3  |   224 kbps   |   11:01   |  17.65 MB
Kishori-mohan - Kirtan 4  |   224 kbps   |   11:37  |   18.63 MB
Sudarshan - sri radha krsna padakamale man  |   160 kbps   |   14:44  |   16.86
Sudarshan - ramani siromani  |   160 kbps   |   6:53  |   7.89
Sudarshan - radhe jaya jaya madhava dayite  |   160 kbps   |   6:09  |   7.04
Sudarshan - jaya jaya sundara nanda kumar  |   160 kbps   |   6:40   |  7.63
Sudarshan - vande girivaradhara pada kamal  |   128 kbps   |   6:11 5.66
Sudarshan - hari hari kabe mora habe  |   160 kbps   |   7:01  |   8.04
Sudarshan - ohe premera thakura gora  |   160 kbps   |   14:08  |   16.18
Sudarshan - janama saphala tar  |   160 kbps   |   7:48  |   8.93
Sudarshan - kabe ha'be heno dasa mor  |   128 kbps   |   10:43  |   9.82
Sudarshan - ramani siromani  |   128 kbps   |   8:13  |   7.53
Sudarshan - hare krsna  |   160 kbps   |   7:48  |   8.93
Sudarshan - baso mere  |   160 kbps   |   6:52   |  7.86
Sudarshan - meera nachi re  |   160 kbps   |   2:12   |  2.52
Sudarshan - radhe tere carano ki  |   160 kbps   |   6:40  |   7.63
Sudarshan - radha nama parama sukha dayi  |   160 kbps   |   11:59  |   13.73
Sudevi - ali mhane lage vrndavana niko  |   128 kbps   |   7:04  |   6.47
Tamal-Krishna - ohe vaisnava thakura  |   160 kbps   |   7:48   |  8.93
Tamal-Krishna - thakura vaisnava gana  |   128 kbps   |   11:02  |   10.10
Tamal-Krishna - parama karuna  |   128 kbps   |   10:18   |  9.43
Tamal-Krishna - hari bole moder gaura elo  |   128 kbps   |   10:58  |   10.05
Tamal-Krishna - dekhite dekhite 1  |   128 kbps   |   5:24   |  4.95
Tamal-Krishna - kabe krsna dhana pabo  |   128 kbps   |   9:26  |   8.65
Tamal-Krishna - hari hari kabe mora hoibe sudi  |   160 kbps   |   6:04  |   6.95
Tamal-Krishna - dekhite dekhite 2  |   128 kbps   |   6:14  |   5.71
Vakreshvar - ohe vaisnava thakura  |   128 kbps   |   7:45  |   7.10
Vakreshvar - sri krsna caitanya prabhu jive  |   128 kbps   |   5:36  |   5.13
Vakreshvar - vande visvambhara pada kamalam  |   128 kbps   |   2:58  |   2.72
Vakreshvar, Krishnadas - dharma pathe, manus bhajan kor  |   128 kbps   |   13:54  |   12.73
Vakreshvar - kabe ha'be heno dasa mor  |   128 kbps   |   10:22  |   9.49
Vakreshvar - krsna deva bhavantam vande, ra  |   128 kbps   |   10:39  |   9.75
Vakreshvar - kalayati nayanam  |   128 kbps   |   5:10  |   4.74
Vakreshvar - ramani siromani  |   128 kbps   |   8:10  |   7.49
Vakreshvar - sri guru carana padma  |   128 kbps   |   8:42  |   7.98
Krishnadas - Kirtan 1   |   96 kbps   |   90:48   |   62.35 MB
Krishnadas - Kirtan 2   |   96 kbps   |   31:35   |   21.69 MB
Krishnadas - Kirtan 3   |   96 kbps   |   76:02   |   52.22 MB 

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Contato

Email :
harekrishnacampinas@hotmail.com

Creative Commons License

Jornal Hare Krsna Brasil é licenciado Licença Creative Commons
Ao copiar qualquer artigo por gentileza mencionar o link o credito do autor .